Součásti značky Twitter

LOGO TWITTER / TEN KDO ZNÁ A UMÍ PTAČÍ NÁŘEČÍ

Mezi obchodní známky společnosti Twitter mimo jiné patří název Twitter, logo Twitter, pojem tweet a všechna slova, fráze, obrázky nebo další označení, které udávají zdroj nebo původ v některém produktu společnosti Twitter.

Stáhnout soubory s logem

Když logo používáte s dalšími grafickými prvky, musí kolem něj zůstat určitý volný prostor. Minimální velikost loga je 16 pixelů a prázdný prostor kolem ně by měl představovat alespoň 150 % velikosti vlastního loga.

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ / ČÍŽEČKU, ČÍŽEČKU, PTÁČKU MALIČKÝ, POVĚZ MI, JAK POZNÁM TWITTER

Obchodní známky společnosti Twitter představují základní hodnoty naší značky – od významového propojení s realitou až po prostý rozšířený výraz. Naše obchodní známky neprezentujte způsobem, který by naznačoval podporu nebo doporučování ze strany Twitteru, ani Twitter nezaměňujte za jinou značku. Chcete-li prezentovat Twitter, vždy používejte naše oficiální, nepozměněné logo Twitter.

Co nedělat:

  • Kolem loga používat bubliny se slovy nebo samotná slova
  • Otáčet logo nebo měnit jeho směr
  • Animovat logo
  • Přidávat do okolí loga další ptáčky nebo zvířata
  • Měnit barvu loga
  • Antropomorfizovat logo
  • Přidávat k logu speciální efekty
  • Používat starší verze loga, předchozí loga nebo obchodní známky, které mohou být se značkou zaměněny

OFICIÁLNÍ BARVY TWITTERU / MODRÁ JE DOBRÁ

 
TYPOGRAFIE / DO PÍSMENE PŘESNĚ

Věříme, že sílu slova může umocnit jeho forma. Používáme proto především rodinu písma Gotham, které je elegantní a přátelské.

Gotham Narrow, v tučném nebo knižním řezu

POUŽÍVÁNÍ LOGA / PŘESNĚ HO ZAMĚŘTE

 

Aby byl zachován standard značky Twitter, musí mít logo a hashtagy, uživatelská jména nebo text přesný odstup. Používáním obchodních známek Twitteru vyjadřujete souhlas s našimi smluvními podmínkami a pravidly a zásadami Twitteru.

 
ANATOMIE TWEETŮ / HLAVA, RAMENA, TWEETY, PALCE

Tweety jsou jedním z nejviditelnějších prvků značky. A tudíž je důležité, aby byly správně prezentovány. V nejzákladnější podobě se Tweet skládá z @uživatelského_jména, textu a časové značky. Návod, jak zobrazovat tweety v různých kontextech, najdete na stránce Požadavky na zobrazování.

 
SLOVNÍK TWITTERU / KOLIK JAZYKŮ ZNÁŠ,…

Když mluvíme o Twitteru a jeho používání, často používáme specifickou terminologii. Podstatná jména tweet a retweet i z nich odvozená slovesa je možné psát s malým písmenem.

Soukromé zprávy

Soukromé zprávy jsou zprávy posílané soukromě mezi odesílatelem a příjemcem. Tweety posílané prostřednictvím SMS se stávají zprávami, když začínají „uživatelským jménem d“, které označuje příjemce.

Hashtag

Hashtag (v angličtině se tímto pojmem označuje symbol #) se používá k označení klíčových slov nebo témat v tweetu. Tweety se stejným hashtagem lze zobrazit kliknutím na hypertextový odkaz a jsou seskupeny dohromady, díky čemuž je snadné procházet jedno konkrétní téma.

@uživatelské_jméno

Znak @ slouží k označení uživatelských jmen v tweetech. Když před uživatelské jméno vložíte znak @, změní se na odkaz na twitterový profil.

Trendy

Trend představuje téma nebo předmět diskuze, o kterém jsme pomocí určitého algoritmu zjistili, že je v současnosti na Twitteru jedno nebo jeden z nejpopulárnějších.

Tweet

Tweet je zpráva o 140 nebo méně znacích zveřejněná prostřednictvím Twitteru.

Retweet

Retweet je tweet třetí strany, který byl replikován do časové osy jiného uživatele Twitteru a u kterého je uveden původní autor. Pomocí retweetů se často na Twitteru sdílí novinky nebo zajímavá zjištění.

Ověření

Odznak ověření se umisťuje vedle @uživatelského_jména uživatele Twitteru. Ukazuje, že autorem tweetů příslušného účtu je legitimní zdroj. Někdy se používá u účtů na Twitteru, u nichž dochází k zaměňování identity.

Reklamy na Twitteru

Platforma reklam na Twitteru se skládá ze sponzorovaných tweetů, sponzorovaných trendů a sponzorovaných účtů. Firmy za tyto produkty platí a propagují jimi svůj zajímavý obsah u uživatelů Twitteru.

 
OFICIÁLNÍ SOUČÁSTI ZNAČKY / STAROST, RADOST

Oficiální součásti značky Twitter musí vždy fungovat tak, jak fungují v našich aplikacích, a to bez ohledu na to, kde se zobrazí.

Tlačítko Sledovat

Usnadněte uživatelům zahájení sledování účtu na Twitteru z libovolné webové stránky.

Karty Twitteru

Prostřednictvím karet rychle a zajímavě zobrazíte fotky, videa, média a náhledy adres URL.

Tlačítka Tweet

Umožněte lidem sdílet váš web nebo stránku tím, že tweetnou váš obsah svým sledujícím.

Vložené tweety

Vložte libovolný Tweet a umožněte čtenářům odpovědět. Retweetněte Tweet nebo ho lajkněte, aniž byste museli svou stránku kdy opustit.

 ZDROJE O TWITTERU / POMOZTE NÁM POMÁHAT VÁM

Používáním obchodních známek Twitteru vyjadřujete souhlas s tím, že budete postupovat podle těchto zásad a našich smluvních podmínek a všech dalších pravidel a zásad Twitteru.

Společnost Twitter Inc. si vyhrazuje právo kdykoli a podle svého výhradního uvážení zrušit, změnit nebo upravit oprávnění uvedená v těchto zásadách. Chcete-li získat další informace o použití názvu Twitter a obchodních známkách Twitteru, obraťte se e-mailem na adresu trademarks@twitter.com.