ابزارهای سه‌گانه برای کنترل

تجربه شما در توییتر


آزادی بیان در ذات ماست و مردم باید برای بیان آزادانه خودشان احساس امنیت داشته باشند. به همین دلیل ابزارهایی ارائه می‌کنیم که قدرت کنترل تجربه‌تان در توییتر را به شما می‌دهد.

 

خموش‌سازی

توییت‌های افراد دیگر را بدون آنکه متوجه شوند پنهان کنید.

مسدودسازی

کسی اذیتتان می‌کند؟ از دستش خلاص شوید.

گزارش

کمک کنید توییتر را ایمن نگه‌داریم.