زندگی، دوربین، حرکت.

با کمک ویدیوهای موجود در توییتر می توانید لحظات معنادار زندگیتان را ثبت کنید و به اشتراک بگذارید — همه چیز از دید خودتان. اکنون به سادگی می توانید کلیپ هایی را ضبط کنید و جهانتان را با جزئیاتی شفاف و متحرک به اشتراک بگذارید. برای شروع به کار، برنامه را دریافت کنید. 

  iPhone    Android 

  نصب رایگان     Open app  

از قبل این برنامه را دارید؟ به دستگاه همراهتان وارد شوید تا استفاده از ویدیو را شروع کنید.

اصول اولیه /فیلمبرداری در مدرسه در سه مرحله ساده

تصویربرداری

دکمه ضبط را پایین بگیرید تا از آنچه در اطرافتان روی می دهد تصویربرداری کنید. یک یا تعداد بیشتری کلیپ ضبط کنید تا بتوانید همه چیزهای مهم را به نمایش بگذارید. 

ویرایش

ویرایش ویدیویتان به راحتی کشیدن و رها کردن آنها است. کلیپ هایی را که خوب نیستند حذف کنید و کلیپ های خوب را دوباره مرتب کنید تا همه چیز دقیقاً مطابق با خواست شما باشد.

اشتراک گذاری

فوراً به بینندگان جهانی توییتر دسترسی داشته باشید. ویدیوهایتان را در همان لحظه ثبت با افرادی در سرتاسر جهان به اشتراک بگذارید.