Ang Twitter ay

kung ano ang nangyayari sa mundo at kung ano ang pinag-uusapan ng mga tao ngayon.

Kapag nangyayari ang isang bagay

nangyayari ito sa Twitter.

We’ve been working to keep you safe, connected, and informed on Twitter as we all face the COVID-19 pandemic. For specifics on what we’ve been doing in response to this health emergency, visit our blog. We’ll keep this page updated as our work continues. covid19.twitter.com

Magpasimula ng isang pandaigdigang usapan.

Tingnan kung ano’ng nangyayari.