Ang Twitter ay

kung ano ang nangyayari sa mundo at kung ano ang pinag-uusapan ng mga tao ngayon.

Kapag nangyayari ang isang bagay

nangyayari ito sa Twitter.

Juneteenth represents freedom, emancipation, and liberation. To celebrate #Juneteenth is to know Black history. It's to know American history. And it’s to understand the work doesn’t stop here. Here are voices and resources to keep you going. And here’s why... 🧵

Magpasimula ng isang pandaigdigang usapan.

Tingnan kung ano’ng nangyayari.