Ang Twitter ay

kung ano ang nangyayari sa mundo at kung ano ang pinag-uusapan ng mga tao ngayon.

Kapag nangyayari ang isang bagay

nangyayari ito sa Twitter.

Ur fav Cheap Queen and Gay Icon™️ @KingPrincess69 is our #ArtistToFollow to end the decade. Genre: Rock & Roll pop star b*tch Inspirations: Led Zeppelin, Prince, Nicki Minaj Fav follow: @PhizLair twitter.com/i/moments/1201…

Magpasimula ng isang pandaigdigang usapan.

Tingnan kung ano’ng nangyayari.