Ang Twitter ay

kung ano ang nangyayari sa mundo at kung ano ang pinag-uusapan ng mga tao ngayon.

Kapag nangyayari ang isang bagay

nangyayari ito sa Twitter.

Magpasimula ng isang pandaigdigang usapan.

Tingnan kung ano’ng nangyayari.