Integridad ng eleksyon

Nakatuon kami sa pagsisilbi para sa pampublikong usapan.

Patuloy naming palalakasin ang Twitter laban sa mga pagtatangka ng manipulasyon (kabilang ang mga malisyosong automated account at spam) at iba pang paglabag sa Mga Tuntunin ng Serbisyo.

This Tweet is unavailable
This Tweet is unavailable.

Pinakamahalaga ang pampublikong usapang nagaganap sa Twitter tuwing eleksyon, ang pundasyon ng mga demokrasya sa buong mundo. Ipinapakita ng aming serbisyo sa mundo kung ano’ng nangyayari, ginagawa nitong accessible sa lahat ang impormasyon — higit sa lahat — nagbibigay ito ng mga insight sa mga tao tungkol sa pagkakaiba-iba ng mga perspektibo sa mga kritikal na isyu, nang real time. 

Palaging taon ng eleksyon sa Twitter. Isa kaming pandaigdigang serbisyo at pandaigdigan kaming mag-isip. Natututo kami mula sa bawat kamakailang eleksyon at ginagamit namin ang mga natutunan namin para mapahusay ang integridad ng gawain namin para sa eleksyon sa buong mundo. Pinapaunlad namin ang mga gawain namin para protektahan ang pampublikong usapan at ipatupad ang aming mga patakaran laban sa mga sinasadyang pagtatangka para manloko ng mga tao. Naging mahalaga para sa aming tagumpay ang pakikipagtulungan sa mga kasamahan sa industriya, pati na sa mga opisyal ng pamahalaang lokal, pang-estado, at pambansa.

This Tweet is unavailable
This Tweet is unavailable.
 
Ang aming diskarte: 
  • Ang ginagawa namin
  • Eleksyon sa US
  • Eleksyon sa EU
  • Pampulitikang pag-advertise
  • Integridad ng serbisyo
  • Archive ng data
  • Mga Pakikipagtulungan

This Tweet is unavailable
This Tweet is unavailable.
 
Follow along