Ang aming layunin: Mabigyan ang lahat ng kapangyarihan na makalikha at makapamahagi ng mga ideya at impormasyon nang agaran at nang walang hadlang.

 PAGGAMIT NG TWITTER
/ MGA IMPORMASYON TUNGKOL SA KUMPANYA

 Lahat ng numero ay pagtatantiya noong Hunyo 30, 2016.

 

 

 

IMPORMASYON TUNGKOL SA OPISINA

Punong Tanggapan
1355 Market Street
Suite 900
San Francisco, CA 94103
USA

Mga tanggapan sa U.S
Atlanta, Boston, Boulder, Chicago, Cincinnati, Detroit, Los Angeles, Miami, New York, Seattle, Sunnyvale, Washington, D.C.

Mga internasyonal na tanggapan
Amsterdam, Bangalore, Berlin, Bogota, Brussels, Cologne, Dubai, Dublin, Hamburg, Hong Kong, Jakarta, London, Madrid, Melbourne, Mexico City, Milan, Mumbai, New Delhi, Osaka, Paris, Rio de Janeiro, São Paulo, Singapore, Sydney, Seoul, Tokyo, Toronto, Vancouver

 

  

PAMUNUAN / KOPONAN NG TAGAPAGPATUPAD + LUPON NG MGA DIREKTOR

LUPON NG MGA DIREKTOR

Omid Kordestani
Chairman na Tagapagpatupad

Jack Dorsey
CEO, Twitter; CEO, Square

Peter Fenton
Pangkalahatang Kasosyo, Benchmark Capital

Hugh Johnston
Pangalawang Chairman at CFO, PepsiCo, Inc.

Martha Lane Fox
Founder and Chairperson, doteveryone.org.uk; Chairperson, MakieLab; Crossbench Peer in House of Lords

Debra L. Lee
Chairman at Pinunong Opisyal na Tagapagpatupad, BET Networks

David Rosenblatt
CEO, 1stdibs.com, Inc.

Marjorie Scardino
Chairman, MacArthur Foundation

Bret Taylor
CEO at Ka-tagapagtatag, Quip

Evan Williams
CEO, Medium; CEO, Obvious Corp.Tingnan kung ano’ng nangyayari sa daigdig ngayon.

 SUMALI NGAYON