Mga pagmamay-ari ng tatak na Twitter

LOGO NG TWITTER / PINAG-UUSAPAN NG LAHAT ANG IBON

Kabilang ngunit hindi limitado sa mga marka ng Twitter ang pangalang Twitter, ang logo ng Twitter, ang salitang, “Tweet” at anumang salita, parirala, larawan o iba pang katawagan na tumutukoy sa pinagkunan o pinagmulan ng alinman sa mga produkto ng Twitter.

Mag-download ng mga file ng logo

Kapag ginagamit mo ang logo na kasama ng iba pang grapikong elemento, siguraduhing maglaan ng espasyo para sa aming logo. Ang pinakamaliit na sukat ng logo ay dapat 16 na pixel at ang espasyo sa paligid ng logo ay dapat 150% ng sukat ng mismong logo.

MGA PATNUBAY SA PAGGAMIT / ITO AY ISANG IBON, HINDI EROPLANO

Ang mga marka ng Twitter ay kumakatawan sa pinakamahahalagang paniniwala ng aming tatak, mula sa makabuluhang mga koneksyon sa real time, hanggang sa simple ngunit mapapalawak na mga pagpapahayag. Mangyaring huwag ipakita ang mga marka sa paraang magpapahiwatig ng pag-iisponsor o pag-eendorso ng Twitter, o na mapagkakamalang ibang tatak liban sa Twitter. Palaging gamitin ang aming opisyal at hindi pa nababagong logo ng Twitter, upang kumatawan sa Twitter.

Huwag:

  • Gumamit ng mga speech bubble o salita sa paligid ng logo
  • Ikutin o baguhin ang direksyon ng logo
  • Pagalawin ang logo
  • Paligiran ng ibang mga ibon o hayop ang logo
  • Baguhin ang kulay ng logo 
  •  Bigyan ng mga katangiang pantao ang logo
  • Magdagdag ng kakaibang palamuti sa logo
  • Gumamit ng mga lumang bersyon ng logo, mga dating logo, o anumang marka na maaaring mapagkamalan bilang ang tatak

MGA OPISYAL NA KULAY NG TWITTER / WALA NANG HIHIGIT PA SA KATAPATAN NG ASUL

 
PAGLILIMBAG / WALANG PAGKAKAIBA

Naniniwala kami na ang kapangyarihan ng isang salita ay napaiigting ng anyo nito. Dahil dito, ginagamit namin ang Gotham na font family — elegante at maganda sa paningin.

Gotham Narrow, na naka-bold at naka-book weights

PAGGAMIT SA LOGO / LOCK IT UP

 

Upang mapanatiling nasusunod ang mga pamantayan ng tatak na Twitter, dapat ay eksakto ang espasyo sa pagitan ng logo at ng mga hashtag, mga username o salita. Sa paggamit sa mga marka ng Twitter, ikaw ay sumasang-ayong sundin ang aming Mga Tuntunin ng Serbisyo at ang Mga panuntunan at patakaran ng Twitter.

 
ANG ANATOMIYA NG ISANG TWEET / PAA, TUHOD, BALIKAT AT TWEET

Ang mga Tweet ay isa sa mga pinakanakikitang elemento ng aming tatak kaya mahalaga na naipapakita nang tama ang mga ito. Sa pinakapayak na anyo nito, ang isang Tweet ay binubo ng @username, text ng Tweet at timestamp. Para sa gabay sa kung paano makakapagpakita ng mga Tweet sa iba-ibang konteksto, mangyaring tingnan ang aming mga kinakailangan sa pagpapakita.

 
ANG TALAHULUGANAN NG TWITTER / KAPAG MAS MARAMI KANG NALALAMAN

Madalas tayong gumagamit ng mga ispesipikong terminolohiya upang talakayin ang ating produkto at karanasan. Tandaan na dapat ay laging malalaki ang unang titik ng Tweet at Retweet sa parehong anyong pangngalan at pandiwa.

Mga Direktang Mensahe

Ang mga Direktang Mensahe ay mga pribadong mensahe sa pagitan ng nagpapadala at tumatanggap. Ang mga Tweet na ipinadala sa pamamagitan ng SMS ay nagiging mga mensahe kapag ang mga ito ay nagsisimula sa “d username” upang tukuyin kung para kanino ang mensahe.

Hashtag

Ang hashtag (ang simbolong #) ay ginagamit upang markahan ang mga keyword o paksa sa isang Tweet. Ang mga Tweet na may magkakaparehong hashtag ay pinagsasama-sama para sa mas madaling pagba-browse na ayon sa paksa, na makikita sa pamamagitan ng pagki-click sa naka-hyperlink na salita.

@Username

Ang simbolong @ ay ginagamit upang mabigyang-pansin ang mga username sa mga Tweet. Kapag ang isang username ay pinangunahan ng simbolong @, ito ay nagiging link sa isang profile sa Twitter.

Mga Trend

Ang trend ay isang usapan o paksang tinukoy ng algoritmo bilang isa sa mga pinakasikat sa Twitter sa naturang pagkakataon.

Tweet

Ang Tweet ay isang mensaheng naka-post sa Twitter na naglalaman ng 140 karakter o mas kaunti.

Retweet

Ang Retweet ay isang Tweet na mula sa ikatlong partido na ikinopya sa timeline ng iba pang user ng Twitter, ngunit nagtataglay ng orihinal na pagpapatungkol nito. Ang mga Retweet ay madalas na ginagamit upang magbahagi ng mga balita o mahahalagang napag-alaman sa Twitter.

Pagbeberipika

Ang naberipikang badge ay inilalagay sa tabi ng @username ng Twitter upang maipakita na isang lehitimong pinagmulan ang sumusulat ng mga Tweet sa account. Ito ay ginagamit minsan sa mga account na sumasailalim sa mga pagkalito sa pagkakakilanlan sa Twitter.

Twitter Ads

Ang platform ng Twitter Ads ay binubuo ng mga Na-promote na Tweet, Na-promote Trend at Na-promote na Account. Ang mga produktong ito ay nagbibigay-daan sa mga negosyo na makapagbayad, upang makapagpalaganap ng mas magandang nilalaman para sa mga user sa platform ng Twitter.

 
MGA OPISYAL NA PAGMAMAY-ARI / ANG PAGBABAHAGI AY PAGMALALASAKIT

Saanman lumitaw ang mga ito, ang mga opisyal na pagmamay-ari ng Twitter ay dapat laging gumanap nang naaayon sa kaukulang pagganap ng mga ito sa ating mga app.

Button na Sundan

Mas padaliin para sa mga user ang makasunod sa isang Twitter account mula saanmang webpage.

Mga Twitter Card

Gumamit ng isang card para makapagpakita ng mga larawan, video, media at URL preview sa maganda at mabilis na paraan.

Mga Tweet button

Bigyang-daan ang mga tao na ibahagi ang iyong website o pahina sa pamamagitan ng pagti-Tweet ng iyong nilalaman sa kanilang mga tagasunod.

Mga Naka-embed na Tweet

Mag-embed ng kahit anong Tweet at bigyang-daan ang mga mambabasa na sagutin, i-Retweet o Gustuhin ang Tweet nang hindi na kailangang umalis sa pahina mo.

 MGA MAPAGKUKUNAN NG TWITTER / TULUNGAN KAMING TULUNGAN KA

Sa paggamit ng mga marka ng Twitter, ikaw ay sumasang-ayon na susunod rin sa patakarang ito, pati na rin sa aming mga Tuntunin ng Serbisyo at sa lahat ng mga panuntunan at patakaran ng Twitter.

May karapatan ang Twitter Inc. na kanselahin, baguhin o ibahin ang mga pahintulot sa patakarang ito kahit kailan, sa sariling pagpapasya nito. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa paggamit ng pangalan at trademark, mag-email sa trademarks@twitter.com.