Ang aming kultura

Ako. Kami. Tayo. Ang mundo. #GrowTogether

ICD

Pagkakaugnay-ugnay, kultura, at pagkakaiba-iba. Pag-usapan natin ang mga ito.

Sa Twitter, pinapaunlad namin ang mga bagay-bagay. Inilunsad ng Intersectionality, Culture, and Diversity Team (ICD) ng Twitter ang proyektong #GrowTogether noong Setyembre 2017 para pag-ugnayin ang mga empleyado sa buong mundo, at maipakita ang pagtuon namin sa pagkakaroon ng isang pang-ICD na mentalidad sa buong mundo sa lahat ng aming ginagawa. Tingnan kung ano ang nangyayari at sundan ang ‎@TwitterTogether‎ para matuto pa tungkol sa ICD, mga business resource group (BRG) namin, mga nalalapit na pakikipagtulungan, at proyektong pang-ICD sa buong mundo.

This Tweet is unavailable
This Tweet is unavailable.
 
 

 
 

Pagkakaugnay-ugnay. Hindi lang ako, kundi tayo.

Mas magkakatulad tayo kaysa sa ating inaakala. Pero, medyo komplikado rin tayo. Magkakaiba ang mga pamilya at komunidad na pinanggalingan natin at may magkakaibang interes, pananaw, at pinagmulan ang mga ito, na pinagtatagpi-tagpi natin para tayo ay maging tayo.

This Tweet is unavailable
This Tweet is unavailable.
 
 
 
 

 

Gumawa ng mga bagay na mahalaga

Makipagtulungan sa mga malikhain at mapanuring tao sa buong mundo.