Kaligtasan sa Twitter

Pakikipagtulungan sa mga katuwang para mapasigla ang pampublikong usapan.

Mga katuwang sa kaligtasan

Bukod pa sa Trust and Safety Council, nakikipagtulungan din ang Twitter sa iba pang organisasyon na nagbibigay ng mga suporta, tool, at resource para sa pagpapatakbo at edukasyon para mapanatiling ligtas ang aming mga user sa buong mundo.

Sundan ang aming Mga Katuwang sa Kaligtasan para sa lokal na gabay at mga resource. Patuloy naming nire-refresh ang page na ito habang umuusad ang aming gawain.

This Tweet is unavailable
This Tweet is unavailable.
 

Buong Mundo

 

Australia

 

Belgium

Brazil

 

Bulgaria

 

Canada

 

Chile

 

Colombia

 

Cyprus

 

EU

 

Finland

 

France

 

Germany

 

Greece

 

Iceland

 

India

 

Indonesia

 

Ireland

 

Italy

 

Japan

 

Korea

 

Latvia

 

Luxembourg

 

Malaysia

 

Mexico

 

Netherlands

 

Norway

 

Paraguay

 

Pilipinas

 

Singapore

 

Spain

 

Sweden

 

Thailand

 

UK

 

United States

Follow along