Ang aming mga pagpapahalaga

Naniniwala kami sa malayang pagpapahayag at sa palagay namin ay may kakayahan ang bawat tinig na baguhin ang mundo.

 

Twitter Para sa Kabutihan

Ang misyon namin pagdating sa pagkakawanggawa ay ang pagpapakita at pagpapalakas sa kakayahan ng Twitter at sa mga talento ng aming mga empleyado sa pamamagitan ng mga direktang pakikipag-ugnayang panlipunan, bolunterismo sa hanay ng mga empleyado, mapagkawanggawang kontribusyon, mga in-kind na donasyon, at paggamit sa serbisyo ng Twitter para sa kabutihan.

 

Pagtanggap at Pagkakaiba-iba

Mas lumalakas kami dahil sa iba't ibang pananaw. Sa pamamagitan ng pagtiyak na sinasalamin ng Twitter ang pagkakaiba-iba ng aming mga user, makakagawa kami ng mga desisyon sa produkto na kasama ang lahat.

Bukas kami tungkol sa aming politikal na aktibidad at mga kontribusyon.

Hindi available ang Tweet na ito
Hindi available ang Tweet na ito.
 

Pakikipag-ugnayang panlipunan

Nakikipag-ugnayan kami sa mga mambabatas, pamahalaan, at organisasyong sibil sa mga merkado sa buong mundo upang magsulong ng mga usapin hinggil sa pampublikong patakaran na mahalaga sa aming mga user, empleyado, at shareholder.

 

Political Action Committee (PAC)

Aktibo kaming nakikisangkot sa mga isyu hinggil sa patakaran sa United States at mga programa para sa pagpaparehistro ng mga botante na makakaapekto sa iyo, sa kumpanya, at sa aming platform.

 

Transparency report

Nagbabahagi kami ng Twitter Transparency Report dalawang beses isang taon tungkol sa mga kasanayan sa privacy sa email, mga legal na kahilingang natanggap namin, at mga pagkilos na isinagawa namin.