#PAC

Isa ang #PAC sa napakaraming tool na maaaring gamitin ng Twitter para ipagtanggol at igalang ang boses ng user.

PAC

Ang ganap na pakikilahok sa mga usapan tungkol sa patakaran at sa pampulitikang proseso ay mahalaga para maiparinig natin ang ating opinyon tungkol sa mahahalagang isyu. Para mas maisulong ang mga interes ng Twitter, at para suportahan at protektahan ang ating mga user, gumawa kami ng isang political action committee na tinatawag na #PAC.

Nagdo-donate ang #PAC ng pera sa mga kandidato at programang sumusuporta sa mga isyung pampatakarang nakatuon sa teknolohiya na direktang nakakaapekto sa aming mga user at sa ating platform.

 

Kalayaan sa Internet at neutrality sa net

Nakatatak na sa DNA ng Twitter ang pakikibaka para sa malayang pamamahayag at paglaban sa censorship. Ang pinakamagandang paraan para matiyak na malaya at bukas ang internet ay ang pagpapatuloy sa makasaysayang saligan ng pagprotekta sa bukas na istruktura ng internet sa pamamagitan ng matitibay at naipapatupad na prinsipyo ukol sa neutrality sa net. Ginagarantiya nitong hindi maba-block ng mga service provider ang anumang content o serbisyong hindi lumalabag sa batas, o maiiwasan ang hindi patas na pag-discriminate ng mga service provider sa kung aling mga serbisyo o app ang maaaring magamit ng user at kung paano ito maa-access ng mga customer.

 

Reporma sa national security surveillance

Ang mga isiniwalat ni Edward Snowden tungkol sa surveillance ng pamahalaan noong summer ng 2013 ay nagsilbing isang matingkad na paalala na hindi na balanse ang pagpapahalaga sa pagitan ng mga kalayaang sibil at mga pangangailangan sa intelligence at pagpapatupad ng batas. Lumaban ang Twitter, kaisa ng iba pang kumpanya ng teknolohiya, para makapagpasa ng batas na magbibigay ng mas mataas na antas ng transparency tungkol sa paghingi ng data ng user para sa pambansang seguridad , at binibigyang-linaw din nito ang batas sa pamamagitan ng:

  • Pag-ban sa bultuhang pangongolekta ng metadata
  • Paghiling sa mga FISA court na i-declassify ang mga desisyon
  • Pagpayag sa Twitter at sa iba pa na maging mas transparent pagdating sa mga paghingi ng pamahalaan ng data
  • Paggawa ng isang pampublikong advocate para tutulan ang pamahalaan kung mukhang sobra-sobra ang mga paghingi ng data

 

Gawing makabago ang mga proteksyon sa digital na privacy (reporma sa ECPA)

Hindi na na-update sa loob ng 27 taon ang Electronic Communications Privacy Act, ang kasalukuyang batas na pumoprotekta sa iyong mga digital na komunikasyon mula sa surveillance ng pamahalaan at pagkumpiska ng mga tagapagpatupad ng batas. May ilang bagay nang nagbago simula noon. Bagama't humihingi ng mga kautusan na maghanap ang Twitter bago magbigay ng pribadong data, mahalagang ipaglaban natin na maisabatas ang paghingi ng pahintulot sa user bago makapaghain ng warrant at hindi na lang dapat basta ipaubaya sa mga service provider ang paghahain ng mga ito.

 

Reporma sa patent

Nangunguna ang Twitter pagdating sa reporma sa patent dahil sa aming Innovator’s Patent Agreement, na nagtakda ng bagong pamantayan para sa industriya. Bagama't may naging mga pag-unlad sa reporma sa patent pagkatapos maipasa ang 2011 America Invents Act, hindi sapat ang proteksyon nito sa mga innovator at kumpanya mula sa mga mapagsamantalang patent troll, na nagresulta sa $500 bilyong pagkalugi sa industriya sa loob ng nakalipas na 25 taon. Patuloy na makikibaka ang Twitter para mareporma ang sistema ng patent para maprotektahan ang mga innovator.

 

Pakikipag-ugnayang panlipunan

Matatagpuan ang headquarters ng Twitter sa San Francisco, CA, at may mga tanggapan ito sa buong mundo. Pinagsusumikapan ng kumpanya at ng aming mga empleyado na makibahagi sa bawat komunidad kung saan kami matatagpuan. Paminsan-minsan, may mga lumilitaw na lokal na isyung maaaring magkaroon ng direktang epekto sa kumpanya at sa aming mga empleyado. Kapag kailangan, gagamitin ng Twitter ang #PAC para suportahan ang mga lokal na kandidato at programa na sa tingin namin ay magpapaunlad sa komunidad at magiging kapaki-pakinabang sa aming mga empleyado. Gagamitin din ng #PAC ang pondo nito para isulong ang pagboto at pagpaparehistro ng mga botante sa US.

Regular na naghahain ng ulat ang Twitter #PAC sa Federal Election Commission. Makikita mo ang lahat ng ito rito.

Hindi available ang Tweet na ito
Hindi available ang Tweet na ito.
 
Mga Taon:
Mga Taon: 
  • 2018
  • 2017
  • 2016