Buhay, kamera, aksyon.

Sa video on Twitter, kunan at ibahagi ang mahahalagang tagpo ng buhay—mula sa sariling pananaw. Madali na ring kumuha ng clips. magputol, at ibahagi ang buhay sa malinaw at madamdaming detalye. I-download ang app at magsimula 

  iPhone    Android 

  Open app    Libreng install 

Gumagamit na ng app? Mag-log in sa mobile device at simulang gamitin ang video.

ANG BASICS / FILM SCHOOL SA TATLONG HAKBANG LANG

Kunan

Diinan pababa ang boton ng pagrekord para makunan ang mga pangyayari sa paligid mo. Kumuha ng isa o mas marami pang clip at mapakita angg lahat ng mahalaga

I-edit

Kasingdali lang pag-drop and drop ang pag-edit ng video. Tanggalin ang mga hindi magagamit na clip at ayusin ulit ang magagandang clip at makuha ang esksaktong gusto mo.

Ibahagi

Makuha agad ang pandaigdigang audience ng Twitter. Ibahagi ang mga video sa ilang saglit lang sa mga tao sa buong mundo,