Twitters varumärkestillgångar

TWITTERS LOGOTYP/ALLA SNACKAR OM FÅGELN

Twitters märken omfattar bland annat Twitters namn, Twitters logotyp, termen Tweet och alla ord, fraser, bilder och andra beteckningar som identifierar källan eller ursprunget för någon av Twitters produkter.

Ladda ned logotypfiler

När du använder logotypen med andra grafiska element måste du lämna lite utrymme runt logotypen. Dess minsta storlek bör vara 16 pixlar, och det tomma utrymmet runt logotypen bör vara minst 150 % av själva logotypens storlek.

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING/DET ÄR EN FÅGEL, INTE ETT FLYGPLAN

Twitters märken representerar vårt varumärkes kärnvärden, från betydelsefulla förbindelser i realtid till enkla förstärkta yttranden. Presentera inte märkena på ett sätt som antyder att Twitter sponsrar eller står bakom något eller som gör att Twitter går att förväxla med något annat varumärke. Använd alltid vår officiella och oförändrade logotyp för att representera Twitter.

Låt bli detta:

  • Använd inte pratbubblor eller ord kring logotypen
  • Rotera eller ändra inte logotypens riktning
  • Animera inte logotypen
  • Omge inte logotypen med andra fåglar eller djur
  • Ändra inte logotypens färg 
  •  Förmänskliga inte logotypen
  • Lägg inte till specialeffekter i logotypen
  • Använd inte äldre versioner av logotyper, tidigare logotyper eller några märken som går att förväxla med varumärket

TWITTERS OFFICIELLA FÄRGER/DET FINNS BARA ETT TVÄTTÄKTA BLÅTT

 
TYPOGRAFI/TILL PUNKT OCH PRICKA

Vi anser att ordets makt förstärks av dess form. Därför använder vi huvudsakligen teckensnittsfamiljen Gotham – den är elegant och lättillänglig.

Gotham Narrow i fetstil och bokstil

ANVÄNDA LOGOTYPEN/LÅS IN DEN

 

Standarden för Twitters varumärke måste upprätthållas, och därför måste avståndet mellan logotypen och hashtaggar, användarnamn och text vara exakt. Genom att använda Twitters märken samtycker du till att följa våra användningsvillkor och Twitters regler och riktlinjer.

 
EN TWEETS ANATOMI/HUVUD, AXLAR, TWEETS OCH TÅ

Tweets är ett av våra mest tydliga varumärkeselement, så det är viktigt att de presenteras korrekt. I dess enklaste form består en Tweet av ett @användarnamn, Tweet-text och en tidsstämpel. Råd om hur du visar Tweets i olika sammanhang finns i våra visningskrav.

 
TWITTERS ORDLISTA/JU MER DU KÄNNER TILL

Vi använder ofta specifika termer när vi talar om vår produkt och vår användarupplevelse. Tänk på att Tweet och Retweet alltid måste skrivas med versal både i substantiv- och verbform.

Direktmeddelanden

Direktmeddelanden är privata meddelanden mellan avsändaren och mottagaren. Tweets som skickas via SMS blir meddelanden om de inleds med ”d användarnamn”, vilket anger vem meddelandet gäller.

Hashtagg

En hashtagg (symbolen #) används för att märka nyckelord eller ämnen i en Tweet. Tweets med samma hashtagg samlas för att det vara enkelt att gå igenom ett visst ämne. Det går att komma åt genom att klicka på hyperlänkstexten.

@Användarnamn

Tecknet @ används för att markera användarnamn i Tweets. När ett användarnamn föregås av tecknet @ blir det en länk till en profil på Twitter.

Trender

En trend är ett ämne eller en rubrik som på algoritmisk väg bedöms vara en av de mest populära på Twitter för ögonblicket.

Tweet

En Tweet är ett meddelande som läggs upp via Twitter och som innehåller högst 140 tecken.

Retweet

En Retweet är en Tweet från tredje man som har kopierats på en annan Twitter-användares tidlinje. Den ursprungliga upphovsmannen nämns. Retweets används ofta för att sprida nyheter eller värdefulla upptäckter på Twitter.

Verifiering

Ett verifieringsmärke publiceras bredvid en Twitter-användares @användarnamn för att visa att en legitim källa står bakom kontots Tweets. Detta används ibland för konton vars identitet på Twitter går att förväxla.

Twitter Ads

Plattformen Twitter Ads består av marknadsförda Tweets, marknadsförda trender och marknadsförda konton. Med dessa produkter kan företag betala för att marknadsföra bra innehåll till användare av Twitters plattform.

 
OFFICIELLA RESURSER/ATT DELA MED SIG VISAR OMTANKE

Oavsett var de finns bör Twitters officiella resurser alltid fungera som de gör i våra appar.

Knappen Följ

Gör det enkelt för användarna att följa ett Twitter-konto från en valfri webbsida.

Twitter-kort

Använd ett kort för att visa foton, videor, medier och förhandsexemplar av webbadresser omedelbart och snyggt.

Tweet-knappar

Ge folk möjlighet att dela din webbplats eller sida genom att Tweeta ditt innehåll till sina följare.

Inbäddade Tweets

Bädda in en valfri Tweet och ge läsarna möjlighet att svara, Retweeta eller favoritmarkera Tweeten utan att lämna sidan.

 TWITTER-RESURSER/HJÄLP OSS ATT HJÄLPA DIG

Genom att använda Twitters märken samtycker du till att följa den här policyn, våra användarvillkor samt alla Twitters regler och policyer.

Twitter Inc. förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avbryta, modifiera eller ändra behörigheterna i den här policyn när som helst. Skicka ett e-postmeddelande till trademarks@twitter.com om du vill ha mer information om hur du får använda Twitters namn och varumärken.