Twitter For Good İş Ortakları

Alanında uzman olan kişilerle iş birliği yapıyoruz.

San Francisco'daki İş Ortakları

İşimizi yapabilmek için iş ortaklarımızın desteğine ihtiyaç duyarız.

826 Valencia; altı ile on sekiz yaşları arasındaki, ihtiyaç duyduğu kaynaklara yeterince erişimi olmayan öğrencilerin yaratıcı ve bilgilendirici yazma becerilerini geliştirmeyi ve öğretmenlerin öğrencilerini yazmaya teşvik etmesine yardımcı olmayı amaçlayan, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.
Arc San Francisco, gelişimsel bozukluklara sahip bireylere özel bir merkezdir. Arc SF, sunduğu eğitim ve kariyer programları, bağımsız yaşam hizmetleri ve çok çeşitli sanat ile eğlence fırsatlarıyla ünlüdür.
At The Crossroads, imkânları kısıtlı olan gençlere ve genç yetişkinlere erişmeyi amaçlar. Amacına sokaktaki kişilere danışmanlık desteği sunarak, birebir danışmanlık görüşmeleri ayarlayarak, diğer sosyal hizmet kurumları ve belediyelerle iş birliği yaparak ulaşmayı hedefler.
BAVC, ülke çapındaki medya üreticileri için bir topluluk merkezi ve kaynağı görevini görür. BAVC; pek çok farklı kesimden, kendini işine adamış olan üretici ve yapımcılar için medya üretim teknolojisi ile hikaye anlatma atölyelerine erişim sağlayan hizmetler ve kaynaklar sunar.
Bay Area Women’s and Children’s Center, San Francisco'nun farklı etnik kökenleri barındıran merkez semtlerindeki düşük gelirli aile, çocuk ve kadınların ihtiyaçları için çalışır. Kurum doğrudan hizmet, avukatlık ve hayat standartlarını yükseltmek adına planlama yapmak gibi yardımlar sunar.
Bessie Carmichael İlköğretim Okulu, tüm öğrencilerin kendi potansiyelini sonuna kadar kullanabilmesi ve üniversite ile iş hayatı için sağlam bir temel oluşturabilmesi için çabalar.
Black Girls CODE, farklı ırklara mensup kızların geleceğin programcıları olabilecek becerilere sahip olduğunu kanıtlamak için yola çıktı. Dersleri ve programları tanıtarak teknoloji alanında beyaz tenli olmayan kadınların sayısını artırmayı ve kısıtlı imkanlara sahip kızlara teknoloji dünyasının ustaları olma şansı verebileceğimizi umuyoruz.
San Francisco'da yer alan Boys & Girls Clubs'ın hedefi; üyelerinin üzerinde akademik başarı, sağlıklı yaşam tarzı, sağlam bir karaktere sahip olma, toplulukla etkileşim kurma ve iş bulma gibi konularda olumlu bir etki yaratabilmektir.
Kurulduğu 1907'den beri hayır işleri ve adalet için çalışan Catholic Charities ailelere, yaşlılara, engelli yetişkinlere ve gençlere, sosyal hizmetler ile sağlıklı büyüme ve gelişme fırsatları üzerinden destek sunar.
10th & Mission Family Housing projesi, tek bir merkez üzerinden uygun fiyatlı barınma, erişilebilir çocuk bakımı, dava yönetimi ve aile destek hizmetleri sunar.
St. Joseph’s Family Center; sunduğu üç öğün yemek, danışmanlık, müdahale, iş desteği, ebeveynlik atölyeleri ve çocuk etkinlik programları gibi hizmetlerle aile bağlarının sağlıklı kalmasını sağlamayı hedefleyen bir acil durum barınağıdır.
Çocuk Yaratıcılık Müzesi'nin amacı, tüm çocuk ve ailelerde yaratıcılığı ve iş birliğini teşvik etmektir. Gelecek nesil için kendini yaratıcı bir biçimde ifade edebilme, yenilik ve eleştirel düşünebilmenin büyük önem taşıdığına inanıyoruz.
Tenderloin Walking Tour tarafından kurulan Code Tenderloin, sunduğu fırsatlar ve kazandırdığı iş becerileri sayesinde bireyleri aynı yerde uzun süre boyunca çalışabilmenin mutluluğuyla tanıştırıyor.
Common Sense çocukların medya ve teknoloji dünyasında kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmaya adanmış, önde gelen bağımsız kâr amacı gütmeyen kuruluştur. Her çocuğun yaşamında olumlu bir güç olarak medya ve teknolojiden yararlanmasına yardımcı olmak amacıyla tarafsız bilgi, güvenilir tavsiyeler ve yenilikçi araçlar sunarak ebeveynleri, öğretmenleri ve politikacıları güçlendiriyoruz.
Community Housing Partnership; evsiz bireyler, yaşlılar ve aileler için yüksek kaliteli barınma desteği ve hizmetler geliştirip sunarak bu bireylerin hayatlarını yeniden kurmalarına ve evsizlik sorunundan kurtulmalarına yardımcı olur.
Diğer kuruluşlarla iş birliği içinde olan Compass Family Services, şehirde aile güvenliği için çalışmakta olan en eski kuruluştur.
CounterPulse, yeni sanatçılara ve kültürel yenilik için çalışan bireylere çalışma alanı sunar. Sanat ve fikirlerin serbest alışverişi için bir forum ortamı yaratarak topluluğumuzdaki değişimlere önayak olur.
Curry Senior Center; temel tıbbî yardım, dava yönetimi, madde bağımlılığı için danışmanlık, eğitim fırsatları ve yaşlılar için günlük kahvaltı ile öğlen yemeği sunarak bireylerin kendine güvenini kazanabilmesi ve kendi iradesiyle hayatta kalabilmesi için çalışır.
De Marillac Academy, öğrencilerin ve mezunların potansiyellerini sonuna kadar kullanabilmesi için eğitimde ve sosyoekonomik alanda fırsat eşitliği sağlamaya çalışan bağımsız bir Katolik okuldur.
Delivering Innovation In Supportive Housing (DISH), San Francisco Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün Barınmaya Doğrudan Erişim programına özel olarak mülk yönetimi hizmeti verir.
Demonstration Gardens, daha sürdürülebilir bir toplum yaratmak için çabalayan, San Francisco'daki bir şehir bahçecilik topluluğudur.
DrawBridge, evsiz ve imkanları kısıtlı olan çocuklara yenilikçi sanat programları üzerinden ilham kaynağı olmak için çalışır. Bu çocukların oturduğu semtlerde ücretsiz hizmet veren DrawBridge'in amacı, yaşanan kötü olayların etkisinde kalmış duyguları neşeyle, özgüvenle ve umutla değiştirmektir.
San Francisco Episcopal Community Services'in bütüncü yaklaşımı, evsiz ve dar gelirli vatandaşlara barınma, iş ve evsizlikten kurtulmak için gereken diğer hizmetleri sunmayı amaçlar.
Eviction Defense Collaborative, San Francisco'da acil yasal hizmetler ve mülk kiralama yardımı sunarak dar gelirli kiracılara ev boşaltma davalarında yardımcı olmayı amaçlayan başlıca kurumlar arasında yer alır.
Faithful Fools; adaletsizlik ile yoksulluğu körükleyen politikalar, davranışlar ve peşin hükümlü düşünceleri değiştirmek için çalışarak dar gelirli vatandaşlarla maddi durumu iyi olanlar arasındaki ilişkiyi destekleyerek bilinç seviyesini yükselten bir kuruluştur.
Family House, UCSF Hastanesinde kanser ve diğer ağır hastalıklarla savaşan çocukların aileleri için ücretsiz ve geçici barınma sağlayan bir kâr amacı gütmeyen kuruluştur.
GLIDE'ın hedefi; yoksulluğu, ötekileştirmeyi ve eziyeti ortadan kaldırmak için herkese kucak açan, adil ve sevgi dolu bir topluluk oluşturmaktır.
Gubbio Project, St. Bonafice Kilisesi ve St. John the Evangelist Protestan Kilisesi'ndeki evsizlere günlük barınak sunar.
Hack the Hood, dar gelirli ve beyaz ırka mensup olmayan genç bireylere kendi topluluklarındaki çok küçük işletmeler için web siteleri oluşturmaları amacıyla iş ve eğitim vererek bu gençleri teknoloji sektörüne kazandıran ödüllü bir kâr amacı gütmeyen kuruluştur.
Hamilton Families'in amacı, San Francisco Körfez Bölgesi'ndeki ailelerin evsizlik sorununu ortadan kaldırmaktır.
HandUp'ın amacı, evsizlerin ve ihtiyaç sahibi komşuların ihtiyaçlarını doğrudan karşılamaktır.
Harm Reduction Coalition uyuşturucu kullanımından etkilenen bireylerin ve toplulukların sağlığını ve itibarını iyileştiren bir ulusal savunma ve kapasite geliştirme kuruluşudur. Çalışmalarımız aşırı doz, HIV, hepatit C, bağımlılık ve hapis cezası dahil olmak üzere, uyuşturucu kullanımının yan etkilerini ele alan zararı azaltma politikalarını, uygulamalarını ve programlarını iyileştirmektedir.
HOMEY, tehlike altında olan gençlerin ve genç yetişkinlerin hayatını baştan yaratmak için çabalar. Bu bireyleri eğitim almaları, kendi kendilerine yetmeleri ve şiddetten kaçınmaları için yönlendirmeyi hedefler.
Hospitality House, San Francisco'nun Tenderloin, Sixth Street ve Mid-Market semtlerinde ikamet eden vatandaşlara hizmet veren bir toplum merkezidir.
Inveneo, gelişmekte olan dünyanın bilişim ve iletişim teknolojisi (ICT) araçlarını, bu araçlara en çok ihtiyaç duyan bireylerle buluşturur.
JVS insanların kendine yeten bir hayat kurmalarını sağlayacak beceriler kazanmalarına ve iş bulmalarına yardımcı olarak hayatları değiştirir. Geçtiğimiz 40 yıl içinde JVS, 80.000 kişinin iş bulup Bay Area topluluğumuzu güçlendirecek bağlantılar kurmasına yardımcı oldu.
San Francisco Ekonomik ve İşgücü Geliştirme Dairesi'nin Barolar Birliği'ne ait Adalet ve Çeşitlilik Merkezi; şehrin semtlerini, işletmelerini, ticari bağlantılarını ve işgücünü destekleyerek ekonomiyi canlı tutmayı hedefler.
JVS, San Francisco Körfez Bölgesi'ndeki bireylerin iş bulmaya yönelik becerilerini geliştirmek için çalışır. Ardından bu bireyleri, yeni yeteneklerin peşinde koşup personelini geliştirmek isteyen işverenlerle buluşturarak hayatları değiştirmeyi amaçlar.
La Casa de las Madres, aile içi şiddeti ortadan kaldırmayı ve daha parlak bir gelecek yaratmayı hedefler. La Casa de las Madres; sığınak sunma, bireyleri savunma ve değişimin güçlü sesini çıkarma görevlerini üstlenir. Ücretsiz hizmet verir, gizlidir ve farklı dillerde 7/24 destek sunar.
877-503-1850
La Cocina girişimcilik konusunda doğal yeteneğe sahip bir topluluğun doğru kaynaklar verildiğinde kendilerine, ailelerine, topluluklarına ve bütün şehre fayda sağlayan, kendine yeten işletmeler kurabilecekleri inancından doğdu.
1984'te kurulan Larkin Street Youth Services, San Francisco ve diğer bölgelerde #endyouthhomelessness (evsizliğe son verme) hareketinin öncüsüdür.
Vakıf ve Hastane, Tenderloin Health Improvement Partnership aracılığıyla Tenderloin'deki sağlık sonuçlarını iyileştirmek için topluluk iş ortaklarıyla birlikte çalışıyor.
Misyonumuz Priscilla Chan ve Mark Zuckerberg San Francisco Hastanesi ve Travma Merkezi'ndeki (Zuckerberg San Francisco Hastanesi) herkes için araştırma, eğitim ve bakımı en iyi düzeye çıkarmak için çalışmaktır.
Level Playing Field Institute, @KaporCenter'ın kâr amacı gütmeyen dalıdır. @SMASHAcademy'nin özel #STEM eğitim programını bu kuruluş verir.
1902'den beri görme engelli bireylere destek olan LightHouse for the Blind and Visually Impaired, Napa'daki Enchanted Hills Kampını ve Kaliforniya'daki çeşitli ofisleri yönetmektedir.
Meals on Wheels, yaşlılarda açlık ve yalnızlıkla savaşan en eski ve büyük milli kuruluştur. Ülke çapında 5000'den fazla topluluk programını desteklemektedir.
Oakland Digital, öğrenciler ve girişimciler arasında fırsatlar ile dijital okuryazarlık üzerinden köprü kurmayı hedefleyen, ödüllü bir tasarım stüdyosudur.
Oasis For Girls, beyaz ırka mensup olmayan, San Francisco'nun kısıtlı imkanlara sahip kesimlerinde ikamet eden kız çocukları ve genç kadınlarla iş birliği yaparak iyi bir gelecek yaratmak için çalışır.
One Degree, dar gelirli ailelerin yoksullukla mücadele kaynaklarına erişebileceği yolları yeniden yaratır. One Degree, yoksulluğu ortadan kaldırmayı hedefleyen, kâr amacı gütmeyen bir teknoloji girişimidir.
1997 yılında bir mühendisin aklına LEGO® ile çocukları mühendislikle tanıştırmak düştü. Aradan 20 yıl geçtikten sonra Play-Well programlarına katılan çocuk sayısı yarım milyonu aşmıştı.
Project Homeless Connect'in amacı, evsizlik sorunuyla karşı karşıya olan San Franciscolulara, ihtiyaçları olan desteği sağlamaktır.
Project Open Hand, her gün "içine sevgi katılan" 2500 öğünü SF Körfez Bölgesi'ndeki 125'ten fazla gönüllünün desteğiyle hasta ve yaşlı komşulara ulaştırır. YEMEK, SEVGiDiR
Raphael House, tehlike altında olan çocuklar ve ebeveynlerinin sürekli barınabileceği bir ev ile maddi bağımsızlığa erişmesine yardımcı olurken aile bağlarını güçlendirmeyi ve şahsi haysiyeti korumalarını hedefler.
San Francisco Parks Alliance, şehrin her yerindeki parkları ve kamusal alanları San Francisco sakinlerinin yaşamlarında yıllar sürecek etkiler bırakmak için destekler, dönüştürür ve kullanıma açar.
SF City Impact, 33 yıldır San Francisco'nun merkezinde yaşayan bireyler adına müdahale çalışmaları yürütmektedir.
SF Public Works: San Francisco'yu güzel, yaşanabilir, canlı ve sürdürülebilir bir şehir yapmak amacıyla çalışır.
Spark, gün be gün öğrenciler ve akıl hocaları arasındaki ilişkiyi geliştirerek öğrencilerin öğrendiklerini gerçek hayatta uygulayabilmesi için çalışır.
St. Anthony's, yoksulluk çeken San Franciscolulara gereken desteği sağlamak için çalışır.
Saint Francis Memorial Hospital, San Francisco'nun ortopedi, yanık tedavisi ve acil servis hizmetleriyle ünlü devlet hastanesidir.
St. Francis Living Room, 20 yılı aşkın süredir Tenderloin'da dar gelirli ve evsiz yaşlılara günlük kahvaltı ile çeşitli etkinlikler sunan bir kurumdur.
St. Vincent de Paul, yoksullara hizmet sunar, diğer bireylerin de yardım eli uzatabilmesini sağlar.
Tenderloin Housing Clinic; barınma, hukuk ve destek hizmetleri sunarak haklarından mahrum olan, dar gelirli vatandaşları istikrarlı bir hayat sürmeleri ve barınma hakkında adalete kavuşmaları konusunda destekler.
Tenderloin Economic Development Project; sanat, eğitim, barınma, konukseverlik ve teknoloji alanlarında çok çeşitli paydaşlarıyla iş birliği yapar.
San Francisco'nun 6 semtindeki 39 binasıyla 4100 dar gelirli bireyi destekleyen Tenderloin Economic Development Project, 35 yıldır toplulukta önemli çalışmalar sürdürmektedir.
Tenderloin Walking Tours, eğitim programı Code Tenderloin'a mali destek sağlamak için 2009'da Del Seymour tarafından başlatılan 90 dakikalık kültürel ve tarihi bir San Francisco turudur.
Komşunun İmdadına Komşu Yetişir
Vietnamese Youth Development Center'ın amacı, imkanları kısıtlı olan Asya Pasifik kökenli vatandaşları ve şehirdeki genç nüfusu, bilgi ile özgüven sayesinde kendi geleceklerini çizmeleri ve potansiyellerini tam olarak kullanabilmeleri için yönlendirmektir.
Year Up, şehirde yaşayan genç yetişkinlerin potansiyellerini tam olarak kullanabilmeleri için gereken eğitim, deneyim ve rehberliğe ulaşabileceği bir gelecek hedefler.
Follow along