Açık İnternet

Küresel çaplı, özgür, güvenli ve Açık İnternet'i korumaya çalışıyoruz.

Twitter logo floating in a blue sky

Politikaları belirleyen merciler için düzenleme ilkeleri

Dünya genelinde politikaları belirleyen mercilerin yeni düzenlemeleri değerlendirdiği bu dönemde, internet kritik bir noktadan geçiyor. Açık İnternet'in değerini hafife almamalıyız.

Bu kanuni ve düzenleyici öneriler, çeşitli toplumsal zorlukları ve çakışan politika önceliklerini öne çıkarmaktadır. Bu sorunların ele alınma şeklinin küresel çapta etkileri olacak ve milyarlarca kişinin bilgiyi paylaşma ve bilgiye erişme şekli etkilenecektir. Sonuçlar bugün günümüzde yayınlanan haber başlıklarının ötesindedir ve bu tartışmalarda adı geçen birkaç şirketten çok daha geniş bir kapsamı etkileyecektir.

Dijital ekonominin geleceği ve sonuçta küresel, özgür, güvenli ve Açık İnternet'in varlığı tehlike altındadır. Açık İnternet'in geleceği, bugün verilecek kararlarla belirlenecektir.

Twitter olarak, bu sorunların sivil toplum, resmi kuruluşlar ve sektörden çeşitli perspektiflerle koordine, birçok paydaşı kapsayan bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. #OpenInternet küresel çaplı, herkese açık, açık standartlara ve insan haklarının korunması ilkesine uygun şekilde yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz.

Açık İnternet'i Koruma

Politika tartışmasına katkıda bulunabileceğine ve zararın önlenmesinde dengenin bulunmasına yardımcı olabileceğine, aynı zamanda herkes için küresel çaplı, özgür, güvenli ve Açık İnternet'i koruyabileceğine inandığımız ilkeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için hazırladığımız görüş makalemizi okuyun.

Open Internet Alliance

Twitter, benzer görüşteki şirketlerle bir araya gelerek politikaları belirleyen mercilerle internetin geleceği hakkında açık tartışmaları desteklemeye yönelik koordine bir çalışma olan Open Internet Alliance'ı başlattı. Sizi de sohbete katılmaya ve daha fazla bilgi edinmeye davet ediyoruz.