#PAC

#PAC kullanıcının sesini savunmak ve saygı göstermek üzere Twitter'ın kullanabileceği çok sayıdaki araçtan biridir.

PAC

Politika tartışmasına ve siyasi sürece bütünüyle katılmak, önemli konular hakkında sesimizi duyurmanın önemli bir parçasıdır. Twitter'ın çıkarlarını daha iyi bir şekilde ileri taşımak ve kullanıcılarımızı desteklemek ve savunmak adına #PAC adında bir siyasal eylem komitesi oluşturduk.

#PAC kullanıcılarımıza ve platformumuza doğrudan etki eden teknoloji odaklı politik konularda destek oluşturan aday ve girişimlere para bağışı yapar.

 

İnternet özgürlüğü ve safi tarafsızlık

Sansüre karşı ve ifade özgürlüğü lehine savaşmak, Twitter'ın DNA'sına kodlanmıştır. Özgür ve açık bir İnternet sağlamanın en iyi yolu güçlü, uygulanabilir safi tarafsızlık ilkelerini benimseyerek İnternet'in açık yapısının tarihi koruma politikasını sürdürmektir. Bu sayede, hizmet sağlayıcılarının hiçbir yasal içerik veya hizmeti engelleyememesi ya da kullanıcının yararlanabileceği hizmet veya servisler ve bunların müşteriler tarafından nasıl erişileceği konusunda haksız biçimde ayrımcılık yapamaması garanti altına alınır.

 

Ulusal güvenlik gözetimi reformu

Edward Snowden'ın 2013 yazındaki hükümet gözetimine ilişkin ifşaları, sivil özgürlükler ile istihbarat birimleri ve hukuk kurallarının icrasından sorumlu mercilerin arasındaki dengenin olumsuz yönde bozulduğuna dair sarsıcı bir hatırlatıcı işlevi gördü. Kullanıcı verilerine yönelik ulusal güvenlikle alakalı taleplerin daha şeffaf hale getirilmesini sağlayacak tasarının yasalaşması için diğer teknoloji şirketleriyle birlikte mücadele eden Twitter yasayı da şu şekilde açıklar:

  • Metaverilerin yığın halinde toplanmasını yasaklamak
  • Hükümlerinin gizliliğinin kaldırılması için ABD Dış İstihbarat Gözetim Mahkemeleri'ni zorunlu kılmak
  • Verilere ilişkin hükümet taleplerinde Twitter ve diğerlerinin daha şeffaf olmasına izin vermek
  • Veri talepleri aşırılık düzeyine ulaştığında hükümete itiraz etmek amacıyla kamu savunması oluşturmak

 

Dijital gizlilik korumalarının modernize edilmesi (ECPA reformu)

Dijital iletişimlerinizi hükümet gözetiminden ve hukuk kurallarının icrasından sorumlu mercilerce ele geçirilmesinden koruyan Elektronik İletişimlerin Gizliliği Yasası 27 yıldır güncellenmemiştir. O zamandan beri pek çok şey değişti.  Twitter gizli verilerini vermek için arama kararlarını zorunlu kılsa da arama kararlarının kullanıcı içeriklerinin elde edilmesi için zorunlu olup hizmet sağlayıcılarının takdirine bırakılmadığının yasada belirtilmesi için mücadele etmemiz büyük önem taşıyor.

 

Patent reformu

Twitter sektör için yeni bir standart belirleyen Yenilikçinin Patenti Anlaşması sayesinde patent reformunun bir lideri konumundadır. 2011 Amerika İcatları Yasası'ndan sonra patent reformunda ilerleme kaydedildiyse de, yasa, yenilikçileri ve şirketleri yağmacı patent troll'lerinden yeterli ölçüde koruyamıyordu. Bu, son 25 yılda sektöre 500 milyar USD'ye mâl oldu. Twitter yenilikçileri korumak amacıyla patent sisteminde reform yapılması için mücadele etmeye devam edecektir.

 

Sivil etkileşim

Merkezi San Francisco, California'da yer alan Twitter'ın dünyanın dört bir yanında ofisleri bulunmaktadır. Hem şirket hem çalışanlarımız, içinde çalıştığımız her topluluğun bir parçası olmaya önem verir. Kimi zaman şirket ve çalışanlarımızın hayatlarını doğrudan etkileyebilecek yerel sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Twitter gerekli olduğunda, topluluğu iyileştireceğini ve çalışanlarımıza yarar sağlayacağını düşündüğümüz yerel aday ve girişimleri desteklemek üzere #PAC hareketini kullanacaktır. Buna ek olarak, #PAC ABD'de seçmen katılımını ve seçmen kaydını desteklemek üzere fonlarını kullanacaktır.

Twitter #PAC, Federal Seçim Komisyonu'na düzenli olarak raporlar sunar. Hepsini burada bulabilirsiniz.

Bu Tweet kullanılamıyor
Bu Tweet kullanılamıyor.
 
Yıl:
Yıl: 
  • 2018
  • 2017
  • 2016