İyilik İçin Twitter

Topluluklarımızı güçlendirmek için Twitter'ın pozitif gücünü kullanmak

İyilik İçin Twitter günü için Twitter'da gönüllü olan Twitter arkadaşları

Şirketimizin temelinde topluluk vardır. Birlikte iyiliğin gücü olabiliriz.

MİSYONUMUZ

Platformumuz, insanlarımız ve elde ettiğimiz kâr aracılığıyla topluluklarımızı güçlendirmek için Twitter'ın pozitif gücünü kullanıyoruz.

ODAK ALANLARI

İnternet güvenliği ve eğitimi

İnsanların sağlıklı dijital alışkanlıkları ve çevrimiçi güvenliği anlamalarına yardımcı oluyoruz. Zorbalık, taciz ve nefret söylemi gibi sorunlarla mücadele eden kuruluşları destekliyoruz. İfade özgürlüğünü teşvik ederek ve sivil özgürlükleri koruyarak tüm sesleri savunup saygı duyan girişimlere destek veriyoruz.

İfade özgürlüğü ve sivil özgürlükler

İfade özgürlüğünü teşvik ederek ve sivil özgürlükleri koruyarak tüm sesleri savunan ve bunlara saygı duyan girişimleri destekliyoruz.

Eşitlik

Tüm insanlar için eşitliği ve evrensel kabulü destekliyor ve yetenek dünyanın her köşesinde bulunsa da fırsat için durumun böyle olmadığını biliyoruz. Özellikle bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik (FeTeMM+S) alanlarında eşit fırsatları teşvik etmeyi amaçlayan kuruluşlarla birlikte çalışıyoruz.

Çevrenin korunması ve sürdürülebilirlik

Çevrenin korunması ve sürdürülebilirliği sağlamak üzere farkındalık yaratmak ve bunlara yönelik eylemleri teşvik etmek için Twitter'ın gücünden yararlanmak amacıyla dünyanın dört bir yanındaki sivil toplum kuruluşları (STK) ile birlikte çalışıyoruz.

Kriz ve acil durumda müdahale

Acil durumlar ve doğal afetler baş gösterdiğinde tüm dünyadaki insanlara iletişim ve insani müdahale konusunda yardımcı olan araçlar ve programlar sunuyoruz.

ÖNEMLİ GİRİŞİMLER 
 

Platform

İyilik İçin Reklamlar

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara Twitter'ın reklamcılık platformunun gücünden yararlanarak mesajlarını güçlendirecekleri şekilde karşılıksız reklamcılık kredileri sunuyoruz.

İyilik İçin Veri

Birleşmiş Milletler Global Pulse Laboratuvarı ile iş birliği içinde, Twitter verilerinden yararlanarak BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerine ulaşmaya çalışıyoruz.

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için kapasite oluşturma

Twitter'ın içerik ve etkileşim konusunda en iyi uygulamalarını paylaşmak için kâr amacı gütmeyen kuruluşlara beceri eğitimi sunuyoruz.

Değişim İçin Kampanyalar

İyilik İçin Reklamlar programımızın bir uzantısı olarak belirli çevrimiçi kampanyaları güçlendirmek için ücretsiz reklam kaynakları ve kapsamlı beceri eğitimi sağlıyoruz.

Emoji

Dünya genelinde önemli sohbetlere katılımı teşvik etmek amacıyla özel emojileri etkinleştirmek için bu reklam ürününe bağış yapıyoruz.

Twitter'ın sahip olduğu ve işlettiği kullanıcı adları

Kâr amacı gütmeyen ortaklarımızın ve kurumsal hayırseverlik programımızın çalışmalarını güçlendirmek ve vurgulamak için @TwitterForGood, @NeighborNest ve @Nonprofits gibi kurumsal kullanıcı adlarımızı kullanıyoruz.

 

Kişiler

İyilik İçin Twitter Günü

Yılda iki kez dünyanın dört bir yanındaki çalışanların yerel topluluklarında etki yaratmak için bir araya geldiği, şirket çapında bir hizmet günü olan İyilik İçin Twitter Günü düzenliyoruz.

Bağış eşleştirme

Twitter, çalışan başına 2.000 ABD dolarına kadar bağışları dünya genelinde kâr amacı gütmeyen uygun kuruluşlarla eşleştiriyor.

Sürekli gönüllülük

Twitter çalışanları, yıl boyunca, devam etmekte olan ve bir defaya mahsus projelerde gönüllü çalışarak topluluk iş ortaklarının çalışmalarını destekliyor.

İyilik İçin Hack

Her yıl gerçekleştirdiğimiz Hack Week boyunca çalışanları Twitter'ın dünyaya iyilik getiren bir güç olmasını destekleyecek fikirler geliştirmeye teşvik ediyor ve onlara bu doğrultuda yetki veriyoruz.

 

Kâr

Maddi yardımlar

Dünya genelinde seçilmiş kuruluşlara maddi destek sağlıyoruz.

Etkinlik alanı

Kâr amacı gütmeyen kuruluşların işlerini ileriye taşımaları için etkinlik ve toplantılara ev sahipliği yapacakları bir alan sunuyoruz.

BT bağışları

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara dizüstü bilgisayar, monitör ve diğer BT ekipmanlarını sağlıyoruz.

Twitter Etki Merkezi

İrlanda'nın Dublin kentinde bulunan ofisimizde sosyal yenilik girişimlerine üç ayda bir beceri eğitimi sunuyoruz.

Twitter NeighborNest

San Francisco topluluk alanımızda teknoloji aşkımızı paylaşarak topluluğu güçlendiriyoruz.

Karbon telafisi

Cool Effect aracılığıyla yeşil enerji projelerini finanse ederek çalışanların seyahatleri ve büyük ölçekli etkinlikler için tüm karbon emisyonlarını dengeliyoruz.

true

NeighborNest, San Francisco'nun en yetersiz hizmet alan yerlerinde teknoloji yoluyla yeni fırsatlar yaratmayı amaçlayan bir topluluk alanıdır.

Bunu kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, Twitter çalışanları ve topluluk sakinleri ile ortaklık kurarak yapıyoruz. Programlarımız, internet güvenliğini ve eğitimini, eşitliği ve iş gücü gelişimini ve STK'lar için kapasite oluşturmayı ileri düzeylere çıkarmaya odaklanmaktadır. Kariyer danışmanlığı ve FeTeMM+S eğitiminden Twitter eğitimine ve etkinlik alanlarına ev sahipliği yapmaya kadar çeşitli yollarla empatiyi ve eşitliği geliştirirken topluluğu güçlendirmek için çalışıyoruz. 

Kaynaklar

Küresel Etki Raporu: 2020

Hizmet verdiğimiz insanlar için yaptığımız önemli çalışmalardan haberdar olun.

Dijital Güvenlik Strateji Kitabı

Daha güvende hissetmenize, kontrolün sizde olmasına ve dijital ayak izinizi yönetmenize yardımcı olacak araçlar hakkında bilgi edinin. (Yalnızca İngilizce indirme seçeneği mevcuttur.)

Twitter ile Güvende Kalmak

BM Genel Sekreteri Gençlik Elçisi Ofisi ile iş birliği içinde hazırlanan bu kontrol listesi ile gençler için dijital güvenlik ve çevrimiçi koruma hakkında bilgi edinin.

Twitter ile Öğretim ve Öğrenme

Twitter'ın sınıfta nasıl kullanılabileceğini öğrenin, UNESCO tarafından yayımlanan medya ve bilgi okuryazarlığına ilişkin kılavuzu edinin.

Twitter'da Kampanya Düzenleme

İster bir STK'da ister kamu hizmetinde olun, Twitter'ın kampanyanızı güçlendirmek için nasıl kullanılabileceğini öğrenin.