Tài nguyên dành cho báo giới

 

Tài khoản Twitter

Các tài khoản đã chọn dành cho tin tức và thông tin về công ty, sản phẩm và con người của chúng tôi.

Ảnh và video

Tập hợp ảnh và video chỉ dành cho mục đích biên tập.

Lãnh đạo

Tiểu sử và ảnh của đội ngũ lãnh đạo điều hành của chúng tôi.

Cột mốc

Dòng thời gian về những khoảnh khắc đáng nhớ của chúng tôi.

Tài sản thương hiệu

Tài sản, bảng màu, kiểu bản in, bảng thuật ngữ thương hiệu có thể tải về và những nội dung khác.Cách nhanh nhất để liên hệ với đội ngũ quan hệ truyền thông của chúng tôi là gửi thư đến
press@twitter.com.

Bạn có dùng Twitter để kể một câu chuyện, tìm thứ gì đó đã mất, kết bạn, nhen nhóm một chuyện tình, thắng một cuộc cá cược hoặc (điền vào chỗ trống)? Hãy kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của bạn và có thể câu chuyện này sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi (dĩ nhiên nếu bạn cho phép) theo địa chỉ mytwitterstory@twitter.com.

  


  

Những điểm nổi bật gần đây từ blog của chúng tôi

Một số tin tức và thông báo về sản phẩm. 

 

Tin nhắn trực tiếp

Nếu bạn đã kiểm tra Tin nhắn Trực tiếp của mình, bạn có thể nhận ra thiếu điều gì đó: giới hạn 140 ký tự.

Twitter cho Windows

Giờ đây, người dùng Windows được trải nghiệm Twitter tối ưu hóa riêng cho Windows 10.
 

Trung tâm An toàn Twitter mới

Trung tâm An toàn là trang tài nguyên để mọi người biết thêm về an toàn khi trực tuyến, về Twitter và các vấn đề khác.